سامانه ثبت اطلاعات بازنشستگان

بازنشستگان محترم با سلام و احترام، با عنایت به لزوم تکمیل اطلاعات جنابعالی و افراد تحت تکفل، خواهشمند است با در نظر گرفتن شرایط زیر نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام نمایید و در صورت ایجاد هرگونه تغییر در اطلاعات اعلامی یا وضعیت عائله نظیر استخدام یا پایان و ترک تحصیلات عالیه، اشتغال و ازدواج فرزندن و هرگونه تغییرات در تعداد افراد تحت تکفل، در اسرع وقت، مراتب را کتباً به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد اطلاع دهید، بدیهی است هر گونه دخل و تصرف و یا ثبت اطلاعات نادرست از سوی مراجع ذیصلاح پیگرد قانونی را به همراه خواهد داشت.

  • همسر دایمی
  • فرزندان اناث(دختر) در صورت عدم اختیار شوهر و همچنین اشتغال و درآمد
  • فرزندان ذکور(پسر) تا پایان 20 سالگی و در صورتی که در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال داشته باشند، و گواهی تحصیلی از مؤسسه مربوطه را ارایه نمایند، حداکثر تا پایان 26 سالگی
  • پدر و مادر، مشروط بر این که سن پدر از 60 سال و سن مادر از 50 سال تجاوز کرده، و یا ازکارافتاده کلی و دایمی باشند و تأمین معاش آنان به عهده بازنشسته باشد


حاصل عبارت زیر را در کادر رو به روی آن وارد نمایید.